Christopher Boone   Wie is dat? Christopher is de ik-persoon uit het boek 'Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht', van Mark Haddon. Hij is vijftien jaar en heeft een vorm van autisme.

Organisatieveranderingen   Wat spreekt me zo aan? We hebben allemaal onze eigen werkelijkheid, eigen karakter en eigen (on)mogelijkheden. Binnen een zekere bandbreedte is dat goed hanteerbaar en zijn die verschillen vooral interessant. Op het moment dat de druk toeneemt, bijvoorbeeld bij organisatieveranderingen, worden de verschillen tussen mensen explicieter. Toch wordt niet vaak met die verschillen rekening gehouden en worden keuzes en aanpak, vaak vanuit één perspectief beredeneerd. Lang niet iedereen kan dat volgen ….! 'Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht' heeft mij, méér dan elke theorie, doen beseffen hoe belangrijk het is om je te verdiepen in het perspectief van de verschillende mensen die zijn betrokken bij veranderingsprocessen. Ik vind het te gemakkelijk om onbegrip te duiden als weerstand. Ik vind het niet van respect en durf getuigen, de ogen te sluiten voor het perspectief van degenen die jouw redenering niet kunnen volgen omdat hun werkelijkheid een andere is. Méér inspiratiebronnen: De verbaasde kabouter, Zorgpionier, Leven van de wind.

Niets is mensen vreemd