Mijn Heeroom. Pionier in de jeugdzorg.   Een belangrijke inspiratiebron is mijn oom. Heeroom. In katholieke gezinnen de aanspreektitel van een oom die in religieus verband woonde en werkte. 'Onze' heeroom was directeur van een jongensinternaat.

- Kinderen en medewerkers vormen tezamen een woon- en werkgemeenschap. Alle volwassenen hebben elkaar nodig bij hun helpende taak en om kracht te putten uit de omgang met elkaar. Op die manier zijn zij een voorbeeld en leren zij de kinderen met anderen omgaan.
Hij wist deze persoonlijke overtuigingen om te zetten in een vooruitstrevende organisatie. Maar ook landelijk had hij groot aanzien vanwege zijn beleid en aanpak. Zijn overtuigingen, durf en doorzettingsvermogen, waren de stuwende kracht. Hij stond aan de basis van de professionele jeugdzorg. Hij was een echte pionier. Wat mij zo treft in heeroom, is dat hij door 'gewoon' bij zichzelf te blijven, zoveel ontwikkelkracht kon genereren. Hij is al lang geleden overleden, maar ik zou hem graag vragen 'Heeroom, welke kant moeten we op met onze jeugdzorg?' Ik denk dat hij z'n overtuigingen dan zou herhalen en dat die nog zouden werken ook.
Méér inspiratiebronnen: De verbaasde kabouter, Christopher Boone, Leven van de wind.

Goed voorbeeld doet goed volgen.