Uw vraagstukken   U bent als gemeente of als maatschappelijke organisatie verantwoordelijk voor het realiseren van grote veranderingen: de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De lat ligt hoog. Er worden betere oplossingen verwacht tegen lagere kosten. De implicaties voor uw medewerkers, de werkwijzen en de bedrijfsvoering zijn groot. Kortom: u staat voor complexe opgaven.

U ziet uit naar iemand die...
- de complexiteit van uw veranderkundige opgave begrijpt
- ingewikkelde materie toegankelijk en hanteerbaar maakt
- de omvangrijke informatiestromen overziet en de hoofdlijnen weet vast te houden
- in samenhang denkt, verbanden ziet en verbindingen tussen mensen legt
- zorgt voor overzicht en relatieve rust, maar tegelijk voortgang weet te boeken
- enthousiasmeert, afstemt en communiceert op alle niveaus
- sensitief en inventief is en daardoor problemen vóór blijft
- zich persoonlijk verbindt aan u, uw doelstellingen en uw organisatie

Als u zich hierin herkent, kan ik wellicht iets voor u betekenen als project- of programmaleider, interim- of verandermanager, procesbegeleider of als adviseur.

Als het u niet aan ambities, maar wel aan veranderkracht binnen uw organisatie ontbreekt.