Andere tijden, andere vragen?   Als gevolg van de veranderde visie op zorg en sociale zekerheid, verandert het speelveld waarop gemeenten en maatschappelijke organisaties acteren fundamenteel. Er ontstaan andere concepten en configuraties, waarin samenwerking, integratie en innovatie centraal staan. Daardoor krijgen vraagstukken andere accenten en ontstaan er andere manieren waarop organisaties hun verandercapaciteit inzetten.

Door een dergelijke (tijdelijke) intensieve inzet kan er tempo gemaakt worden zonder aan diepgang te verliezen. Maar vooral levert het 'momentum' op. Gezien de druk die ligt op de implementatie van de 3D's, kan zo'n benadering er voor zorgen dat organisaties tijdig de beoogde veranderingen bereiken.

Verbinding maken tussen overheid en samenleving   De afstemming tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties verloopt vaak moeizaam. Bijvoorbeeld door onbekendheid met elkaars werkterrein, diepgewortelde vooroordelen en verschillende referentiekaders. Dat alles staat de ontwikkelingen in de weg. Om die kloof te overbruggen kunnen gemeenten (tijdelijk) een 'verbindingsfunctionaris' aanstellen, als intermediair tussen gemeente en de samenleving. Deze 'verbindingsfunctionaris' kan openheid en onderling begrip bevorderen, waardoor beter samengewerkt kan worden.

Initiatief zoekt nemer. Loesje