Een concrete uitwerking van het beleid om burgers meer te betrekken en op aansprekende wijze te informeren. Daarnaast werd de basis gelegd voor een Wmo-proof website, zodat iedereen op simpele en toegankelijke manier kan vinden wat hij zoekt in het sociale en medische domein van Waddinxveen. Méér resultaten: Van complexe vraag naar eenvoudig filmpje en Gedeelde visie bundelt kracht

Beelden zeggen zoveel meer!