Het visiedocument werd aangeboden aan het college van B&W en de Raad. De inbreng werd positief ontvangen. Dat sterkte de lokale aanbieders om met elkaar intenties af te spreken en vooruitlopend op 2015 gezamenlijk met drie projecten aan de slag te gaan. Inmiddels heeft ook de afstemming met de gemeente meer inhoud en vorm gekregen. Met het visiedocument werd de basis voor een constructief en levendig samenspel gelegd. Er is dynamiek ontstaan. Daarvoor heb ik met plezier de bouwstenen aangedragen. Méér resultaten: Van complexe vraag naar eenvoudig filmpje en Wmo-aanpak van het eerste uur

Meer dan de som der delen...