Mijn werkwijze   Leidend voor mij is het unieke vraagstuk van de opdrachtgever en de specifieke context ervan. Soms zijn de opdrachten breed en globaal geformuleerd, soms smal en afgebakend. Het kan voorkomen dat gedurende de opdrachtvervulling de focus wordt verlegd.

Dat doe ik door steeds informatie en inzichten te delen en zienswijzen uit te wisselen. Formeel en in de wandelgangen. Daardoor ontstaan betrokkenheid, medeverantwoordelijkheid en gedeelde beelden. Op die manier kan iedereen meedenken over wat er moet gebeuren. Mijn toegevoegde waarde is dat ik relevante informatie naar boven haal en die samenhangend en op het doel gericht (her)orden. Ik zet lijnen uit: waar gaan we heen en hoe komen we daar? Ik vertaal de lijnen naar concrete inhoud en praktische stappen. Ik weet het proces in beweging te brengen.
Lees ook: Mijn kwaliteiten

Ik weet de hekken zoo te hangen, om tot gebruik de wind te vangen.
Ik maak hem tot mijn meesterknecht, die 't zwaarste werk voor mij berecht. (oud molenaarsversje)